การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง YECสมุทรสงคราม บริษัทเกรท วอลล์ มอเตอร์(ประเทศไทย) 3พลังขับเคลื่อน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก ใส่ใจสิ่งเเวดล้อม กับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถยนต์ “YEC Green Road Trip” เชื่อมความสัมพันธ์ภาคกลาง – ภาคตะวันออก ในวันที่ 27-29 เมษายน 2565 (เส้นทาง สระแก้ว – ปราจีนบุรี – นครนายก) ตอนที่1

การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง YECสมุทรสงคราม บริษัทเกรท วอลล์ มอเตอร์(ประเทศไทย) 3พลังขับเคลื่อน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก ใส่ใจสิ่งเเวดล้อม กับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถยนต์ “YEC Green Road Trip”
เชื่อมความสัมพันธ์ภาคกลาง – ภาคตะวันออก
ในวันที่ 27-29 เมษายน 2565
(เส้นทาง สระแก้ว – ปราจีนบุรี – นครนายก) ตอนที่1 

…ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถยนต์ ภายใต้ชื่อ “YEC Green Road Trip”ในครั้งนี้ มุ่งเน้นในการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกมากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สมุทรสงคราม สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้ง 4 จังหวัด ได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดี พร้อมกับเปิดโอกาสด้านการค้าขายร่วมกันในลักษณะกิจกรรม Business Matching ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมทั้งยังสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคกลางเชื่อมโยงกับภูมิภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

และบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณไมเคิล จาง ผู้อำนวยการฝ่ายแบรนด์และสื่อสารองค์กร เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ได้อนุเคราะห์พาหนะรถยนต์ไฮบริดยี่ห้อ Haval รุ่น Jolion จำนวน 7 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวแบบประหยัดพลังงาน 

นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคุณไมเคิล จาง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ตีธงปล่อยขบวนรถกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถยนต์ ภายใต้ชื่อ “YEC Green Road Trip” อย่างเป็นทางการ จากนั้นขบวนคาราวานท่องเที่ยว เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระแก้วครับ

โดยจุดหมายแรก ของการเดินทางท่องเที่ยวในทริปนี้คือ……การไปกราบสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อความเป็นศิริมงคล ต่อคณะคาราวานที่จะเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้

…สถานที่เเห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูป(รูปหล่อ)ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์คือพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และรวมพลังของประชาชน ชาวจังหวัดสระแก้ว ในอดีตกาลอำเภอวัฒนานคร เป็นพื้นที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เคยเสด็จมาประทับในราชการสงคราม ในดินแดนภาคบูรพาเมื่อปี พ.ศ. 2136 …พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์นี้ทรงมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ประทับยืนชูดาบเหนือศิรเศียร แสดงพระราชอำนาจในการปกครอง ปกป้องรักษาพสกนิกรของพระองค์

นั่นก็คือพวกเราชาวไทยทุกคน และประชาชนทุกชาติทุกชนชั้น ที่เข้ามาพึ่งใต้ร่มบารมีโพธิสมภาร ของพระองค์ครับ 

วัดนครธรรม เป็นจุดที่สอง ที่พวกเราคาราวานนักซิ่งหัวใจรักษ์โลก แวะกราบสักการะขอพร หลวงพ่อขาว พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง จังหวัดสระแก้วครับ

วัดแห่งนี้ เป็นวัดโบราณเก่าแก่ มีหลวงพ่อขาวหรือ หลวงพ่อปูน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณนั่งขัดสมาธิสร้างด้วยปูนขาวจากหนองดินจี่ที่มีอายุ เก่าแก่กว่า 100 ปี พระพุทธรูป หน้าตักกว้าง 130.9 เซนติเมตร และ สูง 199 เซนติเมตร หลวงพ่อขาวหรือหลวงพ่อปูน มีชื่อเสียงด้านอภินิหาร ความศักดิ์สิทธิ์

โดยเมื่อครั้งที่ได้อัญเชิญหลวงพ่อขาวจากวัดร้างบ้านจิกในปี พ.ศ. 2468 ในขณะอัญเชิญ มีปรากฏการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้น พระภิกษุสงฆ์ได้เห็นน้ำพระเนตรของหลวงพ่อขาวไหลออกมาอย่างชัดเจน พร้อมกับมีฝนตกลงมาอย่างหนัก จึงเป็นเรื่องกล่าวขานถึงอภินิหารของหลวงพ่อขาวมาจนปัจจุบัน ทางวัดนครธรรม เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสักการะทุกวันไม่มีวันหยุด

…ผมได้มีโอกาส กลับมาเยือนที่ปราสาทสด๊อกก๊อกธมอีกครั้งในทริปนี้  มนตร์เสน่ห์แห่งความงดงามรุ่นเรืองในโบราณกาลนับพันๆปี ถึงแม้ในวันนี้จะเหลือเพียง เเค่ร่องรอยของอดีต ที่เคยรุ่งเรือง

แต่หลักฐาน โบราณสถาน ที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่น  น่าที่จะมาศึกษา มาค้นคว้า สัมผัสเรื่องราวในอดีตด้วยตนเองครับ

สมัยก่อนชาวท้องถิ่นเคยเรียกว่า “ปราสาทเมืองพร้าว” ส่วนชื่อทางการในปัจจุบัน คือ ปราสาทสด๊กก๊อกธม ซึ่งเป็นภาษาเขมร สด๊ก หรือ “สด๊อก” แปลว่า รกทึบ, “ก๊อก” แปลว่า ต้นกก, “ธม” แปลว่า ใหญ่ สด๊กก๊อกธม จึงหมายถึง ปราสาทที่มีต้นกกขึ้นรกทึบบริเวณหนองน้ำใหญ่

ปราสาทแห่งนี้ก่อสร้างด้วยหินและศิลาแลง แบบสถาปัตยกรรมเขมร ประกอบด้วยอาคารสำคัญ ได้แก่ ปราสาทประธาน บรรณาลัย 2 หลัง ล้อมรอบด้วยระเบียงคต กำแพงแก้ว และสระน้ำ รวมถึงบาราย หรือแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ บริเวณด้านนอกไม่ไกลจากพื้นที่ปราสาท

ผังปราสาทแสดงให้เห็นความเชื่อเรื่องจักรวาลของศาสนาฮินดู โดยมีเขาพระสุเมรุอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยเสาเป็นปริมณฑลบ่งบอกว่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ก้อนหินต่างๆในปราสาทมีการแกะสลักลวดลายงดงามบนเนื้อหินเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และลวดลายพันธุ์พฤกษา ใกล้เคียงกับศิลปกรรมเขมรแบบคลังผสมกับบาปวน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 16

ปราสาทสด๊กก๊อกธม นับว่าเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์เชื่อมต่อกับโบราณคดี บอกเรื่องราวกษัตริย์ขอมและปรัชญาการก่อสร้างในยุคก่อน โดยเป็นหนึ่งในปราสาทที่ได้รับการบูรณะในรูปแบบ “อนัสติโลซิส” (Anastylosis) ซึ่งเป็นมาตรฐานโลกของการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอารยธรรมเก่าแก่ กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทสด๊กก๊อกธมเป็นโบราณสถานของชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2478 ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2560 จึงได้ประกาศให้ปราสาทสด๊กก๊อกธมเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ แห่งที่ 11 ของประเทศไทย

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

…จุดท้ายของเราในวันนี้ที่ มาลีเมล่อน สวนเกษตรผสมผสานของคุณพี่วัชรา คุ้มเมือง เจ้าของมาลีฟาร์ม@อรัญ ที่ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้ให้การต้อนรับ คณะแรลลี่หัวใจสีเขียว

มาลีฟาร์มแห่งนี้ปลูกเมล่อน, มะเขือเทศ แตงโม, อินทผาลัม ฯลฯ บนพื้นที่ 40 ไร่ เป็นเมล่อนคุณภาพดี ปลูกในระบบโรงเรือนปลอดสารเคมี เรียบง่าย ประหยัด และที่นี่เป็นการตอกย้ำให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเดินตามรอยศาสตร์ของพระราชาประสบผลความสำเร็จแน่นอน สนใจสั่งซื้อตามทุกช่องทางออนไลน์หรือโทร.092 671 979 และ 082 525 5464ได้ครับ

…ในคืนแรกของการเดินทาง คณะของเราพักกัน เข้าที่พัก และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ทริป YEC Green Road Trip  โดยมี นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ la villa Boutique hotel สระแก้ว ท่ามกลางบรรกาศสุดโรแมนติกและเมนูอาหารที่แสนอร่อยครับ

 

“กู๊ดไนท์สระแก้ว”พบกันต่อในตอนที่2 สระแก้ว-ปราจีนบุรี-นครนายก ยังมีเรื่องราวอะไรดีๆที่น่าติดตามกันครับ

#การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย

#ททท.ภูมิภาคภาคกลาง

#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

#เที่ยวไทยฯลฯ

#เที่ยวใกล้เที่ยวง่ายสไตล์ภาคกลาง

#AmazingThailand 

#GWM 

#YEC

#Doodeevariety.com เรื่องราวดีๆที่อยากให้คุณติดตาม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed