“งานเปิดประตูสู่ภาคตะวันออก สัมผัสสุดยอดของดี 8 จังหวัด” งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ สินค้า GI และนวัตกรรม ตามโครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ภาคตะวันออกสู่สากลเชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC

“งานเปิดประตูสู่ภาคตะวันออก สัมผัสสุดยอดของดี 8 จังหวัด” งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ สินค้า GI และนวัตกรรม ตามโครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ภาคตะวันออกสู่สากลเชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18-22พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 -20.00 น. ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล สำโรง บริเวณ Grand Hall 1F

…กิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก สัมผัสสุดยอดของดี 8 จังหวัด”อันได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดชลบรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณ จากกระทรวงพาณิชย์ ตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม โครงการนี้จะมีส่วนช่วยยกระดับ การค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจ ฐานราก ภาคตะวันออกสู่สากล อีกท้งเชื่อมโยงการค้าระหว่างชายแดนและEEC  กิจกรรมส่งเสริมการตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สินค้า GI และสินค้านวัตกรรม

…ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ด้กำหนดการจัดกิจกรรมงานแสดง และจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สินค้าGI และนวัตกรรม จำนวน 2 ครั้งๆละ 56 คูหา

โดยครั้งที่ 1นี้ มีขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

และครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดบุรีรัมย์

…นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  การลด การแลก การแจก การเเถม นาทีทอง  และจับรางวัลอีกด้วย

#Doodeevariety.com เรื่องราวดีๆที่อยากให้คุณติดตาม

#งานเปิดประตูสู่ภาคตะวันออก สัมผัสสุดยอดของดี 8 จังหวัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *