“Dr. Sam Cambodia “ รัฐมนตรีช่วย กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา สนใจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยโสธร – มุกดาหาร

“Dr. Sam Cambodia “ รัฐมนตรีช่วย กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา สนใจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยโสธร – มุกดาหาร

วันที่ 24 – 25 กันยายน 2564 ดร. ซกกรัดทะยา ซก (H.E. Dr.SOK SOKRETHYA) ที่ปรึกษา สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา พร้อมคณะที่ปรึกษา อาทิ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) นายพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว คุณนโรตม์ พิริยะรังสรรค์ เดินทางสำรวจเส้นทางและศึกษาดูงาน “ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical & Healthy Tourism” ที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร โดยการต้อนรับจาก นายแพทย์หาญ สุฉันทบุตร ประธานเครือโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ และคุณประภาศรี สุฉันทบุตร ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร นายก้องไกล สุฉันทบุตร กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ในปลายปีนี้ ประเทศไทยและกัมพูชาสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวได้ปกติ โดยคาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่พร้อมออกเดินทางมาเที่ยวไทยและกัมพูชา คือกลุ่มที่มีความพร้อมด้านสุขภาพ และแสวงหาความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวที่มีสุขอนามัยเป็นกลุ่มคนที่มีความเป็น New Normal ชื่นชอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

ผู้ประกอบการและบุคลากร วงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและกัมพูชา จะต้อง Transform หรือปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้ “ความปกติใหม่” หรือ New Normal จากเดิมส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน แต่จะหันมาท่องเที่ยวควบคู่กับ “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” หรือ “Medical & Healthy Tourism”

ดร. ซกกรัดทะยา ซก ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ว่า
“การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะเป็นเทรนด์ใหม่มาแรง หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ดังนั้นผู้ประกอบการควรเตรียมตัวให้พร้อมในการต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่คำนึงและให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพ ความปลอดภัยมากขึ้น โดยสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการนับจากนี้ คือข้อมูลสำคัญๆ ด้านความสะอาดและสุขอนามัยพื้นฐานของแต่ละประเทศ เพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจและลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคด้วย”

นายพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว กล่าวว่า
“แนวโน้ม รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว จะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เช่น รูปแบบเดิมนั้น นักท่องเที่ยวมักเดินทางออกเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ หรือกรุ๊ปทัวร์ หลังจากนี้ไปการเดินทางท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปเป็นกรุ๊ปขนาดเล็ก จำนวนมากขึ้น และหรือเดินทางด้วยตัวเองแบบอิสระ (Free Individual Traveler- หรือกลุ่ม FIT) หรือหากเป็นกลุ่มใหญ่ การบริหารจัดการเดินทาง ก็จะเป็นการนัดหมาย โดยพาหนะส่วนตัว ออกเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบ คาราวาน ส่วนประเภทที่พักและระยะการพำนักของนักท่องเที่ยวก็อาจปรับเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยง แต่เป็นไปตามคอนเซ็ปท์ “ชีวิตสนุก สุขภาพแข็งแรง”

นายแพทย์หาญ สุฉันทบุตร ให้สัมภาษณ์ “เรื่องสุขภาพ เป็นเรื่องที่จำเป็น ปัจจุบันมีโรคใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เราต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้ดี ถ้าเป็นการป้องกันได้ จะดีมาก เพราะเกิดประโยชน์โดยรวมในเรื่องการเดินทางท่องเที่ยว และดูแลสุขภาพด้วย ในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นโครงการที่คิดมานานแล้ว และจะทำต่อเนื่อง หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว ถือเป็นโอกาสที่จะได้ตรวจดูแลสุขภาพของทุกท่านด้วย”

#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
#ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ #Medical&HealthyTourism 
#DrSamCambodia

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed