“ประธานฯ ชวน” ให้การรับรอง รมช.กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา เพื่อกระชับ “ความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา”

“ประธานฯ ชวน” ให้การรับรอง รมช.กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา เพื่อกระชับ “ความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา”

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองพิเศษ 206 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง ดร. ซกกรัดทะยา ซก (H.E. Dr.SOK SOKRETHYA) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา และที่ปรึกษาส่วนตัวนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา นายวิวัฒน์ มุ่งการดี ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นายธีระ นุชเปี่ยม คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ น.ส.สตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ ร่วมให้การรับรองด้วย

โดย นายชวน หลีกภัย ได้กล่าวต้อนรับด้วยความยินดี และกล่าวชื่นชมราชอาณาจักรกัมพูชาที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เป็นอย่างดี ซึ่งไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชานั้นเสมือนบ้านพี่เมืองน้องที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาเป็นเวลา 70 ปีแล้ว โดยราชอาณาจักรกัมพูชา มีความสัมพันธ์ที่เปรียบเสมือนญาติพี่น้องกับไทยในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ภาษา และวัฒนธรรม ที่เป็นจุดเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมทั้งความร่วมมือที่ดีในด้านทุนการศึกษาซึ่งไทยได้สนับสนุนให้กับเยาวชนของราชอาณาจักรกัมพูชาเสมอมา นอกจากนี้ กัมพูชายังประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาประเทศจากในอดีตหลายด้าน รวมทั้งด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงขอชื่นชมนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และต้องการเข้ามาพัฒนาประเทศ และขอให้ราชอาณาจักรกัมพูชาประสบความสำเร็จในการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวของประเทศตามที่ได้วางแผนไว้

ดร.ซกกรัดทะยา ซก ได้กล่าวขอบคุณ นายชวน หลีกภัย ที่ให้เกียรติในการเข้าพบครั้งนี้ และกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน โดยสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ฝากความระลึกมาถึงนายชวน หลีกภัย ด้วย โอกาสนี้ ทั้งสองได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการนำพาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป

“Dr. Sam Cambodia นักการเมืองรุ่นใหม่ ที่ปรึกษาสมเด็จฮุนเซนฯ เผยหลังผ่านสถานการณ์โควิด-19 พร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจ สร้างเมืองเสียมเรียบใหม่ สุดทันสมัย ตามแนวคิด “Think Different “ คิดต่างอย่างสร้างสรรค์

ท่านประธานฯ ชวน หลีกภัย ได้ฝากความเคารพอย่างสูงไปยังสมเด็จพระราชินีแห่งสมเด็จพระเจ้านโรดมสีหนุ ซึ่งเป็นพระมารดาของพระมหากษัตริย์กัมพูชาองค์ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน และท่านนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซน สุดท้ายท่านประธานชวน หลีกภัย ได้ขอให้ทั้งสองประเทศซึ่งเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *