“รัฐมนตรีพิพัฒน์” ประกาศดัน “พื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวโลกหนุนท้องถิ่นคู่ชุมชนบูมท่องเที่ยวคุณภาพ

 

“รัฐมนตรีพิพัฒน์” ประกาศดัน “พื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ขึ้นแท่นแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานโลกย้ำประกาศพื้นที่พิเศษฯ เป้า 5 ปี ยกระดับ 142 ท้องถิ่นพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนเสิร์ฟนักท่องเที่ยวคุณภาพ ตอบยุทธศาสตร์ชาติ ใช้การท่องเที่ยวกระจายและเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น

 

 

ความโดดเด่นของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คือ เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติ มีความเข้มแข็งทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ (ซิงกอรา : Singora) เป็นพื้นที่พหุสังคมวัฒนธรรม 3 ศาสนา พุทธ มุสลิม และจีน จึงมีเรื่องราวที่สามารถพัฒนาและนำเสนอต่อนักท่องเที่ยวได้ แต่ปัญหาที่ผ่านมา คือ ขาดการบูรณาการและการจัดการที่ดี ซึ่งการได้ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษฯ ทำให้เกิดการบูรณาการในการขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง 3 จังหวัดในพื้นที่ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อพท. และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายผลักดันพื้นที่เมืองเก่าสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานในระดับสากล และการขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่ร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะพัฒนาการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้และกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น

 

ในการนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เข้าร่วมออกบูธส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในงานกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” นอกจากจะเป็นการเปิดตัว Grand Opening เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการประกาศพื้นที่พิเศษและส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแล้ว ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์แบบ FOODS TALKS WALKS ARTS ได้แก่

✅บูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจาก ททท. สำนักงานหาดใหญ่
✅ บูธ Sustainable Tourism Goals : STGs เผยแพร่ความรู้ STGs (Sustainable Tourism Goals) ผ่านเกมส์ STGs Bingo ภายใต้แนวคิด “ความยั่งยืน คือ เป้าหมายของการท่องเที่ยวไทย”
✅บูธประชาสัมพันธ์และจำหน่ายหนังสืออนุสาร อ.ส.ท. รวมทั้งรับสมัครสมาชิกฯ
✅บูธประชาสัมพันธ์เพื่อนร่วมทาง TAT CALL CENTER 1672
✅บูธประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่14 ประจำปี 2566
✅บูธประชาสัมพันธ์โครงการ 365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน

 

 

#มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา #สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน #365วันมหัศจรรย์เมืองไทย #เที่ยวได้ทุกวัน #365WonderThailand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *