“จักรพันธ์” เสนอ นายกฯ จัดสรรงบประมาณช่วยค่ารักษาพยาบาลครูเอกชนป่วยโควิด-19

“จักรพันธ์” เสนอ นายกฯ จัดสรรงบประมาณช่วยค่ารักษาพยาบาลครูเอกชนป่วยโควิด-19

16 ก.ย.64 นายจักรพันธ์ พรนิมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 30 พรรคพลังประชารัฐ ได้หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงปัญหาครู โรงเรียนเอกชน ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ต้องใช้สิทธิ์เบิกจ่ายจากกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน ซึ่งมีวงเงินจำกัดอยู่ที่ 150,000.-บาท ต่อคน ต่อปี ในขณะที่ประชาชนทั่วไปซึ่งป่วยด้วยโรคโควิด-19 สามารถรักษาพยาบาลได้ฟรีตามนโยบายรัฐบาล ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

“โดยปกติครูเอกชนที่ป่วยต้องใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนที่มีวงเงินไม่เกิน 150,000.- บาท ต่อคน ต่อปี เมื่อป่วยด้วยโรคโควิด-19 ก็ต้องมาหักค่าใช้จ่ายจากตรงนี้ ทำให้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีป่วยด้วยโรคอื่นลดลงหรืออาจจะหมดไปเลยโดยปริยาย

ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยรายจ่ายในการรักษาโรคโควิด-19 ของครูโรงเรียนเอกชน เพื่อคืนความยุติธรรม ซึ่งต้องหักเงินเดือนมาสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนนี้ทุกเดือน ทั้งที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 เหมือนประชาชนอื่นๆ ก็ควรจะได้สิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีเหมือนคนทั่วไปด้วย”

นายจักรพันธ์ฯ กล่าว

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed