ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และองค์กรพันธมิตร ร่วมใจรณรงค์ “ลดและคัดแยกขยะพลาสติก”

​ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมรับแลกขยะ “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน” ภายใต้โครงการรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก “คุณทำได้ เลิกใช้พลาสติก” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ โดยขยายกิจกรรมจากภายในองค์กรสู่หน่วยงานใกล้เคียง เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร หน่วยงาน และร้านค้าช่วยกันลดและคัดแยก ขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว ที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหามลพิษพลาสติกและสิ่งแวดล้อมของ ประเทศ เป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ในการจัดการ ขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๓ และเป็นการปลูกจิตสำนึก ความรับผิดชอบ ต่อชุมชนและสังคมให้กับบุคลากร โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตรภายในศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

 

ตลอดระยะเวลากว่า ๔ เดือนของการจัดกิจกรรมรับแลกขยะ “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๘๐๐ คน ที่ร่วมมือร่วมใจนำขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวมาทิ้งเกือบ ๓,๐๐๐ กก. ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รวบรวมและส่งต่อให้หน่วยงานที่จัดการกับขยะพลาสติก อาทิ Zero Waste YOLO, Precious Plastic Bangkok, เอ็น๑๕ เทคโนโลยี, วัดจากแดง เพื่อแปรรูปเป็นวัสดุ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกสวยงามและน่าอยู่

 

​คุณวาทินี บุตรศรีภูเภา เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย หนึ่งในองค์กรพันธมิตร กล่าวว่า “ขอบคุณที่ทิ้งกัน เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเข้าร่วมได้ง่าย ตัวเองอยู่คอนโดจึงจำเป็นต้องสั่งน้ำดื่มเดือนละสิบแพ็ค ปกติแยกขยะเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อดื่มน้ำหมดก็รวบรวมไว้แล้วเอามาร่วมกิจกรรม มันอาจเป็นขยะ สำหรับเรา แต่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นก็ได้” คุณธัญธิวา ละโว้ชัย เจ้าหน้าที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปกติเดินห้างก็จะทิ้งขยะแยกตามประเภท แต่ทั่วไปไม่รู้ว่าแยกแล้วเขาเอาไปทำอะไรต่อเลยไม่ได้แยกขยะ พอมีโครงการนี้ก็ทำให้คิดได้ว่า เราสามารถแยกประเภทขยะเองได้ตั้งแต่ที่บ้าน และ มีองค์กรที่รับขยะต่อไปรีไซเคิลและนำไปสร้างประโยชน์แก่คนอื่น ๆ ได้ด้วย”
​ส่วนของศูนย์ราชการฯ เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีหลายหน่วยงาน คุณพิมศิณี โลหิตกุล ผู้ชำนาญการส่วนบริหารอาคาร ๑ ฝ่ายบริหารอาคารของศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ให้ข้อมูลว่า “กิจกรรมนี้ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้เยอะ อยากให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ต่อไป เพราะ เราต้องยอมรับว่า การขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเองค่อนข้างยาก การที่มีพันธมิตรเข้ามาช่วย ทำให้รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ มีพี่เลี้ยงย่อมดีกว่าที่จะเดินด้วยตัวเอง”
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นองค์กรพันธมิตรที่ร่วมทำกิจกรรมนี้เพราะสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงฯ คุณกรรวี สิทธิชีวภาค ผู้ตรวจราชการ กล่าวว่า “สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ยินดีที่จะร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับคนในองค์กร และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ยั่งยืนต่อไป” คุณอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ช่วยปลัดกระทรวง เสริมว่า “เป็นนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกเรื่องขยะพลาสติก ตามหลักสามอาร์ Reuse Reduce และ Recycle เรายินดีเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขยายผลต่อยอดและยั่งยืน”

 

​จากโครงการภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ขยายวงกว้างสู่ชุมชนรอบข้าง นับเป็นการขยายการรับรู้และการใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กว้างมากขึ้น สร้างความตะหนักว่าการแยกขยะไม่ใช่ เรื่องยากและไกลตัว เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการรีไซเคิล อัพไซเคิลได้ หากทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ยังคงทำอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน ก็จะส่งผลดีต่อครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชนที่พักอาศัย ทำให้พลาสติกที่เคยเป็นปัญหา กลับกลายเป็นวัสดุที่มีประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน เพียงเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ คนละไม้คนละมือ เมื่อร่วมกันหลายคนก็สามารถที่จะขับเคลื่อน และเปลี่ยนโลกได้

 

​สำหรับท่านที่สนใจกิจกรรม “ขอบคุณที่ทิ้งกัน” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถติดตาม ข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ https://www.cra.ac.th หรือ เฟซบุ๊กของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://www.facebook.com/ChulabhornRoyalAcademy หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. ๐ ๒๕๗๖ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๒๐๐ – ๘๒๐๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed